Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a BOX PRINT – FSD Packaging Kft. (továbbiakban: Gyártó) által gyártott és értékesített nyomdaipari termékek, papír alapú csomagoló eszközök, nyomat nélküli tekercses öntapadó címkék és POS-POP termékek gyártása, grafikai előkészítése, nyomdai előkészítése, termékek egyedi konstrukciós fejlesztésére vonatkozó tanácsadására és a termék általános értékesítési és szállítási rendjére, szerződések megkötésére és megrendelések folyamatának lebonyolítására vonatkoznak.

1 – A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ GYÁRTÓ ADATAI

Gyártó: BOX PRINT – FSD Packaging Kft.
Székhely: 5516 Körösladány, Lenkei u. 1-1.
Telephely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 32.
Adószám: 13545989-2-04
Cégjegyzékszám: 04 09 006773
Bankszámlaszám: Budapest Bank HUF 10103881-33221800-01005007, EUR 10103881-33221800-01005306
SWIFT kód: BUDAHUHB
IBAN szám: HU70 1010 3881 3322 1800 0100 5007 (HUF), HU48 1010 3881 3322 1800 0100 5306 (EUR)
Képviselő: Fazekas Attila ügyvezető
Telefonszám: +36 66 522 910

E-mail: info@boxprint.hu

2 – GYÁRTÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK, MELYEKRE AZ ÁSZF VONATKOZIK:

 1. Ofszet technológiával gyártott faltkarton (élelmiszeriparban csak másodlagos csomagolóanyag)
 2. Ofszet technológiával gyártott kasírozott doboz (élelmiszeriparban csak másodlagos csomagolóanyag)
 3. POS-POP termék
 4. Ofszet technológiával gyártott bliszter karton
 5. Nyomat nélküli tekercses öntapadó címke
 6. Egyedi konstrukciós fejlesztés

 

3 – ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS

A Megrendelő által készített és a Gyártó részére e-mail/fax útján megküldött írásos ajánlatkérésre, amely minden szükséges információt tartalmaz, a Gyártó terméktípustól függően 1 legfeljebb 5 munkanapon belül írásos árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. (termék minta vagy grafika, alapanyag igény, műszaki dokumentáció, termék felhasználási területe, mennyiség, szállítási körülmény és cím, KVTD elszámolás igénye) Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek.

Amennyiben a Megrendelő a Gyártó árajánlatát elfogadja, úgy az árajánlatban foglaltaknak megfelelően az árajánlat részére történő megküldése napjától számított 60 naptári napon belül jogosult megrendelését a Gyártó felé írásban – e-mail/fax útján – megadni.

A Megrendelő köteles megrendelésén a Gyártó által kiadott ajánlat számát feltüntetni.

A megrendelést a Gyártó a beérkezéstől számított 72 órán belül írásban visszaigazolja. A Megrendelő a már visszaigazolt megrendelésén bármilyen módosítást kér, arról a Gyártó egy módosított visszaigazolást küld.

A megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik.

Az ajánlatban vállalt gyártási határidő kezdő napja az a nap, amikor a minta (proof, szín, konstrukciós, illetve nyomott minta stb.) Megrendelő általi írásbeli jóváhagyása a Gyártóhoz megérkezik. A Gyártó a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért, magatartásáért ugyanúgy felel, mint a sajátjáért.

3.1 – Árak

A nyomdai munkák minden esetben egyedi kalkulációt igényelnek. Az ajánlatban szereplő árak csak a kalkulációkban szereplő termékekre, anyagokra és adott paraméterekre és példányszámra vonatkoznak. A Megrendelő köteles megrendelés előtt a paramétereket ellenőrizni. A kalkuláció külön sora tartalmazza az egyéb járulékos költségeket is, mint stancaszerszám, klisé költsége, valamint a Megrendelő igénye szerinti termékátadás feltételeit az INCOTERMS 2016 szerint.

Felelősségi mátrix

Termékdíj, grafikai tervezés, plotter minta és egyéb, a megrendelt munkához kapcsolódó – akár utólagosan – felmerülő költségeket az árajánlat nem tartalmazza. A Gyártó árajánlataiban feltüntetett árak a környezetvédelmi termékdíjat és az áfát nem tartalmazzák.

A Gyártó árajánlata az abban feltüntetett határidőig és az egyedi ajánlatban szereplő EUR/HUF sávon belül mozgó devizaárfolyam mellett érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az ajánlat 60 naptári napig érvényes. Ezen határidő letelte után, vagy a megjelölt havi átlagos árfolyamsávon kívül az ajánlatban foglaltak a Gyártót nem kötelezik.

A Gyártó a 2011. évi LXXXV. törvény alapján a környezetvédelmi termékdíjat bevallja a központi költségvetés felé. A Gyártó a Megrendelőnek a terméket a környezetvédelmi termékdíjjal növelten számlázza. A számlán külön tételként feltüntetésre kerül a környezetvédelmi termékdíj. A Megrendelő a törvény hatálya alá tartozó, de a törvényi kivételeknek megfelelő, s így a környezetvédelmi termékdíj alól mentes megrendelések esetén köteles erről a Gyártó részére írásbeli nyilatkozatot tenni. A nyilatkozat hitelességéért minden felelősség a nyilatkozó Megrendelőt terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit. A kitöltött és cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott nyilatkozatot a Megrendelő köteles a munka elkészülte előtt a Gyártó részére megküldeni.

A Megrendelőnek a törvény rendelkezései szerint lehetősége van a termékdíj szerződéses átvállalására, mely szerződést a Gyártó aláírás után az illetékes hatóság felé bead engedélyeztetésre. Nyilatkozat, illetve az illetékes hatóság által engedélyezett átvállalási szerződés hiányában a környezetvédelmi termékdíj összege a Gyártó által kiszámlázásra kerül.

3.2 – Mennyiség

A megrendelt mennyiség lehívására és annak ellenértékének megfizetésére a Megrendelő – kártérítési teherrel – kötelezettséget vállal. Szállítási mennyiség tolerancia terméktípustól függően (darabszámra vonatkozóan) az alábbiak szerint alakul:

 1. faltkarton és kasírozott dobozok esetében:
  a, 3.000 db. alatt ±10 %,
  b, 3.001 darabtól +/- 5 %
 2. bliszterkártya esetében: ±10%
 3. címke esetében: ±5%
 4. POS-POP termékek esetében pontos darabszám

A pontos szállítási mennyiségre vonatkozó megrendelés, valamint a negatív irányban nem elfogadható gyártási toleranciájú megrendelés esetén a Gyártó felárat számol fel. A felár a kiközölt ár minimum 5 %-a. A Megrendelő köteles ezen igényét a megrendelésen előre jelezni a Gyártó felé.

3.3 – Minőség

A kivitelezés a Gyártó által árajánlatban specifikált minőségnek megfelelően történik. A nyomtatás jóváhagyott színminta vagy proof, és jóváhagyott alapanyag minta, (POS-POP, faltkarton és ofszet kasírozott hullámkarton doboz esetén anyaghelyes plotter nyomatlan minta) alapján történik, mely jóváhagyást a Megrendelő a grafikai anyag leadásával egyidejűleg biztosít a Gyártó részére. Színminta hiányában az általunk használt színprofil szerinti átlagos színterheléssel gyártunk. Ez esetben az esetleges színeltérésért a Gyártó felelősséget nem vállal és ilyen esetben Megrendelő módosítási-, valamint kártérítési-, költség-, továbbá szavatosság vagy egyéb igénnyel nem élhet Gyártó felé. Színgaranciát csak a beérkező anyagból, Gyártónál készült digitális proof alapján tud a Gyártó vállalni! A Gyártó maximum 2+1 db mintaterméket vagy méretezett elő- és hátoldali 3D képet biztosít a jóváhagyatási eljárásra, az ezen felüli mennyiségi igény esetén a faltkarton és az ofszet kasírozott hullámkartonból készült nyomatlan plotter minta gyártása 5.000 Ft/db + Áfa, POS-POP termékeknél a nyomatlan plotter minta 10.000 Ft/db + Áfa, továbbá egyedi konstrukció fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás 7.500 Ft/óra/operátor + Áfa, melyet a Gyártó a Megrendelő felé kiszámlázza.

Megrendelő nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen adatszolgáltatására visszavezethető hibákért a Gyártó felelősséget nem vállal.

3.4 – Grafikai alapanyag leadása (Ofszet)

Gyártó az alábbi paramétereknek megfelelően előállított nyomdai PDF fájlt készít elő ofszet nyomtatásra, amelyet a Megrendelő biztosít:

 1. nyomdai minőségű, CMYK színterű, nem színrebontott (Composite) PDF;
 2. lehetőség szerint 1.3 – 1.4 verzió számú PDF fájl;
 3. semmilyen színprofilt ne tartalmazzon (pl: ICC Base);
 4. direkt színek esetén a megfelelő spot színekkel készüljön;
 5. a stanc rajzok külön színkivonatként felülnyomásban kerüljenek az anyagba;
 6. beágyazott képet CMYK, 300 dpi felbontásban tartalmazzon;
 7. amennyiben linkelt állományt bocsát a Gyártó rendelkezésére a Megrendelő, úgy a linkelt állományokat külön kérjük csatolni CMYK-ba átalakítva;
 8. tartalmazza az összes használt fontot (embed all fonts), vagy a fontokat alakítsák görbévé;
 9. minimum kifutó:
  1. karton esetében 3mm
  2. ragasztófülnél 5mm
  3. hullámkarton: 5mm
  4. display: 10mm
 10. a grafika legyen középre pozicionált (centered)
 11. grafika és stanc rajza legyen külön rétegen
 12. A Gyártói fájl 1:1-es méretű legyen, különben torzulás léphet fel. RGB-ben küldött anyagok esetén színmódosulás lép fel, ebben az esetben a Gyártó felelősséget nem vállal a színhelyességért
 13. Fekete színek használata:
 14. Vonalkód esetén: 100% fekete legyen (cyan, magenta, yellow ne legyen benne).
 15. Fekete szöveg: 100% fekete felülnyomásos (overprint) legyen.
 16. Az anyag bármely részén a színek összetétele nem haladhatja meg a 300%-ot
 17. Fekete árnyalat esetén a fekete színnek 100% -nak kell lennie.

Anyagleadás: CD-n, DVD, USB adathordozón személyesen, e-mailen keresztül (e-mail max. 15 MB), illetve elektronikus fájlküldő rendszeren.

A műnyomótól gyengébb felületű kartonokon (pl GD kartonok, linerek) színtorzulás várható, ott a színhelyességet a Gyártó nem tudja garantálni.

Nyelvtani vagy tartalmi hibákért a Gyártó felelősséget nem vállal.

Amennyiben a fenti paraméterek nem teljesülnek, a Gyártó óránként 7.500.- Ft+Áfa/fő áron vállalja az átvett grafikai anyag javítását. További információ a Gyártó honlapján elérhető.

FSC®(FSC-C146780) minősített terméken a védjegy használat igényének esetén az FSC-STD-50-001 szabvány előírásai az irányadóak.

3.5 – Csomagolás

A késztermék csomagolása az áru jellegének, súlyának, méretének megfelelően történik. Egyedi csomagolási igényt (tengerbiztos, extrém magas, vagy alacsony hőmérsékleten tárolt vagy szállított) már az árajánlatkérésnél előre köteles Megrendelő jelezni, Gyártó ez alapján felárat számíthat fel. Raklapos szállítás esetén az árak a raklap árát nem tartalmazzák, ettől eltérő esetben az árajánlat tartalmazza a rakodólap árát is. Megrendelői igénytől függően használunk újszerű vagy használt raklapot. Megrendelő hasonló minőségű csereraklapot köteles biztosítani. Csereraklap (EURO, CHEP, stb.) hiányában a raklap a mindenkor aktuális piaci raklap-árakon kerül leszámlázásra. A Gyártó a rossz, hibás, javított, nem újszerű, vagy törött raklapokat nem veszi vissza, az ilyen raklapok ellenértékének Gyártó részére történő megtérítésére Megrendelő kötelezettséget vállal. A raklap visszavétel helye a Gyártó telephelye.

3.6 – Szállítás

Megrendelői igény szerint az INCOTERMS 2016 szerint (lsd 3.1. pontban)

Amennyiben a Megrendelő az EXW Körösladány/Dunaharaszti, illetve FCA Körösladány/Dunaharaszti paritáson kéri a termék értékesítését, és az áru elszállítására a készre jelentéstől számított 10 munkanap után nem kerül sor, úgy a Gyártó tárolási díjat számít fel, amely 200,- Ft/nap/raklap + áfa, valamint 1.000,- Ft + áfa betárolási díj és 1.000,- Ft + áfa kitárolási díj.

Az áruátvétel és kiadás ideje Gyártó telephelyein:
H-5516 Körösladány, Lenkei u. 1-1                      munkanapokon: 7 – 18-ig
H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 32            munkanapokon: 7 – 15-ig

A bértárolást térítés ellenében, külön megállapodásban rögzítve vállal a Gyártó.

3.7 – Áruátvétel, reklamáció, felelősség
3.7.1 – Mennyiségi átvétel/reklamációi

Megrendelő vagy képviselője/megbízottja az áru hiánytalan – mennyiségi – átvételét a Gyártó szállítólevelén aláírásával és pecsétjével igazolja. Megrendelő az esetleges mennyiségi kifogásait és szemrevételezéssel megállapítható sérüléseket köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Gyártó felé.

3.7.2 – Minőségi átvétel/reklamációi

Az átvételkor nem észrevehető, de bizonyítható és dokumentált minőséghibás teljesítés esetén a Gyártó a bejelentett reklamációra a bejelentéstől számított 24 órán belül reagál, és megkezdi az észrevétel kivizsgálását. A kivizsgálás időtartama normál esetben 15 (tizenöt) munkanap.

Szállítási és árukezelési sérülésekre Gyártó csak akkor fogad el reklamációt, ha a szállító vagy fuvarszervező a Gyártó volt és a Megrendelő a sérüléseket az áru átvételekor a szállítólevélen külön jelzi, a fuvareszközön készült fotókkal alátámasztott jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet aláírat a fuvarozóval, és haladéktalanul tájékoztatja a Gyártót. FSC®(FSC-C146780)  minősített termékek esetén a hibás termék visszahívását az FSC-STD-40-004 V3-0 EN szabványban rögzített követelményeknek megfelelően kell elvégezni.

4 – FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Megrendelő köteles a megrendelés ellenértékét, a Gyártó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig átutalni. Első vagy nagy mennyiségű megrendelés esetén a Gyártó előleg megfizetését kérheti, az előleg megfizetéséig a Gyártó a gyártást nem köteles megkezdeni, a vállalt teljesítési határidő az előleg megfizetésének napján kezdődik. A Gyártó a szállítást követő 10 napon belül postai úton küldi meg számláját megállapodás szerinti fizetési határidő alkalmazásával.

A megállapodott fizetési határidő a teljesítés idejétől számítódik. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a fizetési határidőt követő naptól (azaz a késedelem beálltától) esedékes. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényben lévő jegybanki alapkamat 8 %-kal növelt összege. A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100 %-ának –átutalással történő – azonnali megfizetése. Fizetési késedelem esetén a Gyártó további megrendelések teljesítését előleg fizetéséhez kötheti, vagy szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt, vagy a megrendelés teljesítését megtagadhatja. 15.000 EURO feletti lejárt kintlévőség esetében már egy napos késedelem esetén, illetve 15 nap fizetési késedelem esetén, értékhatártól függetlenül, a Gyártó szünetelteti szolgáltatásainak minden szegmensét a késedelembe eső Partnerével szemben. 20 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Gyártó jogosult követelése érvényesítése érdekében követeléskezelő cég igénybevételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a fentiek alapján Gyártó a követeléskezelő cég költségeit és díját részére tovább terheli, és azt, mint jogos és elismert követelést befogadja, tartja nyilván és határidőre teljesíti.

Gyártónak jogában áll a további szállítást felfüggeszteni és a már megkötött szerződéstől – kártérítési kötelezettség nélkül – elállni, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségét a megállapodott fizetési határidővel nem teljesíti, illetve a Megrendelőről olyan körülmény válik ismertté, mely a fizetőképességét veszélyeztetheti.

5 – TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A Megrendelőnek átadott, illetve leszállított termékek tulajdonjogát Gyártó a vételár és az esetleges késedelmi kamat, valamint a kapcsolódó költségek teljes megfizetéséig fenntartja.

6 – SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, azonban köteles megtéríteni a Gyártó minden olyan költségét és kárát, amely az elállás folytán felmerült. Szerződéstől való elállásnak minősül, ha a Megrendelő a Gyártó értesítését követő 5 munkanapon belül a legyártott készterméket nem veszi át, illetve nem rendelkezik róla. A Megrendelő a jelen szerződés felmondására jogosult, köteles azonban a Gyártónak a felmondás napjáig megrendelt nyomdai szolgáltatások elvégzéséért megillető teljes javadalmazást és ezzel összefüggésben keletkezett költségét és kárát megfizetni. A felmondási és elállási nyilatkozat írásban érvényes. A felmondás a nyilatkozat Gyártó általi kézhezvételétől hatályos.

7 – MEGRENDELŐ FELELŐSSÉG VÁLLALÁSA

Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a megrendelés tárgyát képező termék és azon található tájékoztatások (szövegek) a rá vonatkozó hatályos szabványoknak, jogszabályoknak mindenben megfelelnek.

8 – TITOKTARTÁS

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira és más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel, harmadik személy részére nem adják tovább, minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul viszont, hogy a szerződésre, illetve rá vonatkozó adatokat a Gyártó az őt megillető követelések érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja, illetve az ajánlatkérő személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt módon kezelje. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a https://boxprint.hu/wp-content/uploads/2019/05/BP-FSD_adatkezelesi_tajekoztato_20191009.pdf  weboldalon.

A Gyártó szerződésszerű teljesítés esetén hivatkozhat a Megrendelőre referenciaként.

9 – JOGVITA

Gyártó és Megrendelő minden intézkedést megtesz azon viták és nézeteltérések tárgyalással történő békés rendezésére, melyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felléphetnek. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar Ptk. szabályai az irányadók. Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, a szerződéssel kapcsolatos minden vitával és nézeteltéréssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti illetékességű magyar Bírósághoz fordulnak vitájuk rendezése céljából.

Fazekas Attila ügyvezető

Dunaharaszti, 2020.09.01.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk »

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A sütik használatáról további információt talál az Adatkezelési tájékoztatónkban.

Bezárás